ama arkadaşlar iyidir1.03.2012

her ne kadar adı öyle konulmuş ve doğrudan çağrışımla oraya bağlanıyor olsa da alkolizm'i bir bağımlılık olarak kabul etmiyorum. elbette karakteri itibarıyle zamanla gelişen bir olgu olabilir lakin alkolizm gerçekte bir meslektir. kişi fıtrat ya da başka bir deyişle freud icabı bu mesleğe yatkın olabilir, orası başka bir mesele. değinmek istediğim asıl mevzu, alkolizmin gündelik hayat meşgalesi içerisinde bir sızı (sızmış varlık) olarak çıraklık dönemi geçirdiği, sonrasında kişiyi kalfalığa yükselttiği ve ustalık merhalesinde ise asıl meslek olarak tanımlanmayı hak eden bir yaşayış biçimi olmasıdır. kişi, hem alkolik hem öğretmen olamaz, kişi hem doktor hem  alkolik olamaz, kişi hem tamirci hem alkolik olamaz, kişi hem alkolik hem yazar olamaz, kişi ya alkoliktir ya da başka bir meslek erbabıdır.

[tam anlaşılmadıysa bu görüşümün sebebine olası bir başbaşalıkta değinirim.]